Batas

  • Walang multi-account
  • Walang paggamit ng mga bot
  • Walang spamming sa pamayanan
  • Walang mapoot na wika sa pamayanan
  • Mga seryosong sagot lang sa survey
  • Walang bilis sa mga survey
  • Walang mga manipulasyon ng system kung sakaling may isang bug
  • Walang mga pagtatangka sa pandaraya o pag-hack

May karapatang i-lock ang Ebuno ng account ng gumagamit kung hindi sinusunod ang mga patakaran

Gawa sa sa Stockholm © 2020 Ebuno AB